Geschiedenis

"d'Harmonie" werd opgericht in 1811, voornamelijk om mee te gaan in processies en om straatoptochten op te vrolijken. Tijdens de oprichtingsjaren kwam de vereniging moeizaam van de grond. In 1835 kwam de Harmonie alle beslommeringen van de Belgische onafhankelijkheidsstrijd te boven en onder het voorzitterschap van notaris August Crick en de muzikale leiding van organist Hendrik Vastersavendts, bloeide de vereniging open.

De eerste schoolstrijd in België ontlokte ook in de rangen van de Harmonie ideologische strubbelingen. In 1886 verliet een groot aantal muzikanten en ereleden de gelederen om een nieuwe muziekvereniging op te richten: "De Katholieke Gilde".

Enkele jaren later, in 1912, overkwam de Harmonie de zwartste periode uit haar bestaan, wegens politieke redenen ditmaal. Binnen de schoot van de vereniging ontstond de idee de Harmonie en de Liberale Bond samen te voegen, met een grote scheuring tot gevolg. Verschillende jaren kende Asse twee muzikale groepen die de naam Harmonie Ste Cecilia opeisten. Pas in 1914 kwam een einde aan dit geschil. Enkele jaren later werd de Harmonie omgevormd tot de Liberale Harmonie Sinte Cecilia.

In 1932 werd, onder het voorzitterschap van Frans Van Huyneghem, het 120-jarig bestaan herdacht en mocht de vereniging het woord "Koninklijk" in haar titel voeren. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1945, werd notaris Gilbert De Smet tot voorzitter verkozen. Onder zijn beleid werd de prachtige leuze "Arm of Rijk, bij d'Harmonie is iedereen gelijk" gehuldigd en in de praktijk omgezet. Bovendien werden alle politieke of filosofische invloeden geweerd. De Harmonie heette zoals weleer de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. Gedurende de daaropvolgende jaren, onderging de vereniging een nooit geziene bloei.

In 1961 vierde de Harmonie haar 150-jarig bestaan. Drie dagen lang werd op het Gemeenteplein gefeest. Na de vette jaren, kwamen de magere jaren. Er begon wat mank te lopen en het zo noodzakelijk nieuwe bloed bleef weg.

Gustaaf Mareels, gewezen beroepsmuzikant én leraar aan de Muziekacademie August De Boeck, werd aangeworven als dirigent. Door zijn toedoen werd aan de jonge muzikanten de mogelijkheid geboden zich, op kosten van de Harmonie, te vervolmaken in de plaatselijke muziekacademie. Deze versnelde opleiding wierp zeer vlug haar vruchten af. In amper één jaar tijd steeg het aantal muzikanten aanzienlijk. Om deze vernieuwing en de verjonging symbolisch te vereeuwigen, werd in 1973 een nieuw vaandel aangekocht, ontworpen door Eugeen Van den Broeck.

In 1979 kwam de maatschappij onder de muzikale leiding van François De Ridder te staan, volbloed Assenaar en beroepsmuzikant die het bracht tot kapelmeester van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Onder hem groeide de Harmonie uit tot een bekwaam harmonieorkest, geroemd en gewaardeerd in de hafabrawereld.

Begin jaren '80 verliet d'Harmonie noodgedwongen haar vaste lokaal "Carina". Bijna twee jaar was de Harmonie op de dool, her en der zoekend naar een repetitielokaal. De ene week repeterend in 't Mallepietje, de andere in de parochiezaal van Krokegem, 't Atheneum, 't Smis of andere...

In mei 1982 echter, nam het Harmoniebestuur, aangespoord door voorzitter Alfons Vastersavendts, de beslissing op eigen poten te gaan staan. In september '82 werd overgegaan tot de aankoop van een vervallen handelseigendom in Asse, dat door het bestuur, de muzikanten, leden en sympathisanten eigenhandig, met bloed, zweet en tranen, omgebouwd werd tot zaal "Toverfluit". Reeds in september '83 werd het zalencomplex met grote trots officieel geopend. In 1986 vierde de Harmonie met grote luister het 175ste bestaansjaar, met als klap op de vuurpijl de jubelstoet met deelname van meer dan veertig bevriende groepen uit Asse en omgeving.

In 1999 stopte De Ridder met zijn dirigeertaak. De verslagenheid was groot. De zoektocht naar een passende opvolger liep niet van een leien dakje. Met de aanwerving van Bart Van Nieuwenborgh in 2005, vond de Harmonie de juiste man om haar voortreffelijk te begeleiden naar haar derde levenseeuw.

Na vijf mooie jaren nam Van Nieuwenborgh eind 2010 gedwongen afscheid van d'Harmonie. Hij kon zijn muzikale loopbaan niet langer combineren met de artistieke leiding van de vereniging. Vlak voor het jubileumjaar 2011, met grootse festiviteiten rond '200 Jaar Harmonie', moest de Harmonie dus op zoek naar een nieuwe dirigent. Ondertussen nam José Fontaine de muzikale leiding van d'Harmonie tijdelijk waar. Naar aanleiding van het tweehonderdjarig bestaan componeerde José eveneens een jubelmars, "Immer Jong", die voor het eerst werd uitgevoerd onder zijn leiding. 

De zoektocht naar een nieuwe dirigent werd in mei 2011 succesvol afgerond. Het dirigeerstokje kwam in de deskundige handen van Bart Van den Bosch. 

In juni van dat jaar, maakte de Harmonie zich op voor het hoogtepunt van het feestjaar 2011, een driedaags festivalweekend in en rond de eigen zaal "Toverfluit". Met optredens van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, Udo, Will Tura, Mathieu & Guillaume en vele anderen, hulde d'Harmonie het centrum van Asse in een heuse feeststemming.

Sinds augustus 2022 staat d'Harmonie onder de muzikale leiding van dirigent Gregory Willems.

Na meer dan 200 jaar is de Harmonie verre van versleten. Het is aan de vereniging om samen met haar dirigent, muzikanten, leden en sympathisanten, de uitdagingen van de toekomst met volle moed aan te gaan. 

 

Wie is wie

Voorzitter
Yoeri VASTERSAVENDTS
Feestleider
Freddy MAETERS 052/33.80.04
Penningmeester
Sandra MIERS
Leden
Jozef VAN DEN BERGHE 02/452.60.71
Aagje DEGROOTE
Webmaster
Gaetan WILLEMS 0474/92.93.27